Daltonschool Confetti

Vederwolk 17 6846 XA Arnhem

 • Leren door creatief bezig te zijn met allerlei materialen, kunst/cultuuraanbod en creëren van iets nieuws en samenwerken!
 • Gastsprekers en docenten die ons onderwijs verrijken en de kinderen laten leren door te laten zien en vertellen wat zij doen.
 • Een eigen schoolbibliotheek met wisselende collectie waarvan kinderen en leerkrachten gebruik maken.
 • Leren, spelen, jezelf ontwikkelen en elkaar ontmoeten op de leerpleinen
 • stiltewerkplekken, samenwerkplekken, afgesloten ruimten en leerpleinen om op verschillende manieren te kunnen leren

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Vensters pagina van Daltonschool Confetti !

Confetti is de enige daltonschool in Arnhem. Een kleurrijke school gelegen in de groeiende wijk de Schuytgraaf in Arnhem-Zuid. De keuze voor Daltononderwijs op basisschool Confetti is heel bewust gemaakt en gerelateerd aan onze visie op de maatschappij in het algemeen en op kinderen in het bijzonder. De huidige maatschappij vraagt van mensen, dat zij kunnen ontwerpen, plannen en vooruitzien. Mensen die initiatief tonen en ondernemend zijn en zich bewust zijn van democratische processen en daaraan kunnen deelnemen. Wij geloven en zien dat de daltonuitgangspunten daarin ondersteunen en ruimte bieden voor de verschillende type kinderen.  

Wij zijn trots op onze school. U bent altijd welkom voor een gesprek of een rondleiding door onze school !

Team Daltonschool Confetti

link naar:   onze schoolwebsite

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Daltononderwijs
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Verantwoordelijkheid
 • Interconfessioneel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Confetti is een groeiende basisschool. Momenteel telt de school 17 groepen, met in totaal rond de 415 leerlingen. De school zal de komende jaren stabiliseren. Voor ons is de capaciteit van het gebouw leidend waarbij we ervan uitgaan dat we de tijdelijke lokalen zullen gaan omzetten in vaste lokalen aan het hoofdgebouw. Naast het onderwijs dat wij verzorgen willen we ook graag een fijne en veilige plek zijn voor kinderen na schooltijd. Zo denken we aan huiswerkbegeleiding en een sport- en spelaanbod onder leiding van professionals en vrijwilligers. Het liefst jongeren die andere jongeren verder helpen zoals daar elders in Arnhem al mooi voorbeelden van zichtbaar zijn. 

Uitgangspunt is dat Confetti uiteindelijk van alle leerjaren 2 groepen telt, m.u.v. de kleuters waar we 4/5 groepen willen realiseren om de school een gezonde voedingsbodem te laten houden voor de doorstroom naar de volgende leerjaren. De lokalen en overige ruimtes kunnen dan na schooltijd benut worden voor andere doeleinden waardoor we samen een fijne plek bieden aan de kinderen/ jongeren in de wijk. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
386
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De personeelsleden van Confetti zijn dagelijks vanaf 7.45 uur op school. Een werkdag duurt gewoonlijk tot 16.45 uur, waarbij collega's op de korte en lange dagen zowel binnen als buiten de school taken verrichten of verplichtingen kunnen hebben. 

De teamleden van Confetti vangen geen kinderen voor of na schooltijd op. Incidenteel kan een kind een keer iets eerder aanwezig zijn of wat langer moeten blijven. Dit gebeurt echter alleen met hoge uitzondering. De tijd voor en na schooltijd wordt door de collega;s gebruikt voor het voor- en nawerk behorende bij de lestaken, vergaderingen, professionalisering en het afstemmen met collega's qua schoolontwikkeling. 

 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven