Daltonschool Confetti

Vederwolk 17 6846 DM Arnhem

  • Samen zingen, muziek maken, toneel spelen, knutselen en een theaterochtend of presentatie voorbereiden
  • Samen zijn we één school. We leren met en van elkaar, zowel binnen in school als buiten op het plein. De school als mini maatschappij
  • Elk kind heeft zijn talent, je hoeft niet alles te kunnen, fouten maken moet, we helpen elkaar; samen kunnen we alles!
  • We leren lezen, rekenen, schrijven, spelen, samenwerken, problemen oplossen, overleggen en nog veel meer!
  • Door met andere kinderen te spelen en te werken leer je elkaar maar vooral ook jezelf steeds beter kennen!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Vensters pagina van Daltonschool Confetti !

Confetti is de enige daltonschool in Arnhem. Een kleurrijke school gelegen in de groeiende wijk de Schuytgraaf in Arnhem-Zuid. De keuze voor Daltononderwijs op basisschool Confetti is heel bewust gemaakt en gerelateerd aan onze visie op de maatschappij in het algemeen en op kinderen in het bijzonder. De huidige maatschappij vraagt van mensen, dat zij kunnen ontwerpen, plannen en vooruitzien. Mensen die initiatief tonen en ondernemend zijn en zich bewust zijn van democratische processen en daaraan kunnen deelnemen. Wij geloven en zien dat de daltonuitgangspunten daarin ondersteunen en ruimte bieden voor de verschillende type kinderen.  

Wij zijn trots op onze school. U bent altijd welkom voor een gesprek of een rondleiding door onze school !

Team Daltonschool Confetti

link naar:   onze schoolwebsite

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • Interconfessioneel

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Daltonschool Confett telt 17 groepen met in totaal rond de 430 leerlingen. De school zal de komende jaren stabiliseren met een totaal aantal leerlingen van 450. Voor ons is de capaciteit van het gebouw leidend waarbij we ervan uitgaan dat we de tijdelijke lokalen zullen gaan omzetten in vaste lokalen aan het hoofdgebouw. Naast het onderwijs dat wij verzorgen willen we ook graag een fijne en veilige plek zijn voor kinderen na schooltijd. Zo bieden we HET: huiswerkbegeleiding en een sport- en spelaanbod onder leiding van professionele partners en studenten. En bekijken we hoe we de verlengde schooldag de komende jaren passend vorm kunnen geven. 

Uitgangspunt is dat Confetti uiteindelijk van alle leerjaren 2 groepen telt, m.u.v. de kleuters waar we 4/5 groepen willen realiseren om de school een gezonde voedingsbodem te laten houden voor de doorstroom naar de volgende leerjaren. De lokalen en overige ruimtes worden na schooltijd benutvoor andere doeleinden waardoor we samen een fijne plek bieden aan de kinderen/ jongeren in de wijk. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
391
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De personeelsleden van Confetti zijn dagelijks vanaf 7.45 uur op school. Een werkdag duurt gewoonlijk tot 16.45 uur, waarbij collega's op de korte en lange dagen zowel binnen als buiten de school taken verrichten of verplichtingen kunnen hebben. 

De teamleden van Confetti vangen geen kinderen voor of na schooltijd op. Incidenteel kan een kind een keer iets eerder aanwezig zijn of wat langer moeten blijven. Dit gebeurt echter alleen met hoge uitzondering. De tijd voor en na schooltijd wordt door de collega;s gebruikt voor het voor- en nawerk behorende bij de lestaken, vergaderingen, professionalisering en het afstemmen met collega's qua schoolontwikkeling. 

 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven