Arnhemse Montessorischool te Arnhem

Nicolaas Maesstraat 6 6814 LB Arnhem

  • Schoolfoto van Arnhemse Montessorischool te Arnhem
  • Schoolfoto van Arnhemse Montessorischool te Arnhem
  • Schoolfoto van Arnhemse Montessorischool te Arnhem
  • Schoolfoto van Arnhemse Montessorischool te Arnhem

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Arnhemse Montessorischool.

“Help mij het zelf te doen.” Dat is het motto van de Arnhemse Montessori School. Kinderen bloeien op als zij de vrijheid krijgen zelf te leren. Op de Arnhemse Montessorischool krijgen ze daar alle ruimte voor: Door de pedagogische visie waarbij leerkrachten aansluiten bij de ontwikkeling en interesse van het kind en waarbij ze de leerling uitdagen om te groeien; door de kindvriendelijke, geborgen en geordende omgeving die de school biedt; Door de groepssamenstelling waarbij kinderen van verschillende leeftijden met elkaar samenwerken; door de ruime en groene speelpleinen waar ze heerlijk kunnen spelen, klimmen en klauteren. Zo groeien leerlingen van de Arnhemse Montessori School op tot zelfstandige functionerende jonge mensen. Dus, welkom op de Arnhemse Montessori School!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori
  • Zelfstandigheid
  • Help mij het zelf te doen
  • Aandacht voor elkaar, omgeving
  • Muziek, Sport, Docu-centrum

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2022 telde onze school 381 leerlingen:

Aantal jongens: 197

Aantal meisjes: 184.


De kinderen die onze school bezoeken komen uit de wijken: De Hoogkamp/ Burgemeesterswijk. Schaarsbergen, Alteveer/Cranevelt,                  Sint Marten/Sonsbeek. Daarnaast komen er kinderen uit Oosterbeek en Arnhem Zuid. 

Onze school heeft 14 heterogene samengestelde groepen. Daar kiezen wij bewust voor. De Montessori gedachte hierbij is dat ieder kind op deze manier verschillende sociale rollen doormaakt: een kind is altijd een keer de jongste in de groep, een keer de middelste in de groep en een keer de oudste in een groep. Als je behoort tot de jongste leerlingen dan mag je meer hulp vragen en wij verwachten van onze oudste kinderen dat zij de verantwoordelijkheid voor de zorg en aandacht voor de jongste kinderen meer dragen.  

4 groepen in de onderbouw (groep 1 en 2);

5 groepen in de middenbouw (groep 3, 4, 5).

5 groepen in de bovenbouw (groep 6, 7, 8). 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
351
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

NVT

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op onze school hanteren wij het schoolveiligheidsplan (Stichting Flores) waar in alle bovengenoemde onderwerpen worden beschreven.

Terug naar boven