het Mozaïek Eimerssingel

Eimerssingel-Oost 264 6834 CZ Arnhem

  • Schoolfoto van het Mozaïek Eimerssingel
  • Schoolfoto van het Mozaïek Eimerssingel
  • Schoolfoto van het Mozaïek Eimerssingel
  • Schoolfoto van het Mozaïek Eimerssingel
  • Schoolfoto van het Mozaïek Eimerssingel

In het kort

Toelichting van de school

Het Mozaïek is een school die gaat voor kwalitatief goed onderwijs. De school legt haar prioriteit bij de basisvaardigheden taal, rekenen, lezen en kennis van de wereld. Dit zijn de sleutels tot succesvol functioneren in de samenleving. Ook besteedt de school veel aandacht aan vaardigheden die respect, begrip voor elkaar en samenwerking bevorderen. Het schoolklimaat is veilig, positief en op leren gericht. Kinderen leren nadenken over hun gedrag en verantwoordelijk te zijn voor de keuzes die ze maken. Ze krijgen optimale kansen binnen hun eigen mogelijkheden. Dit betekent: kinderen meegeven dat ze iets kunnen, dat zij iemand zijn en dat zij iets betekenen in deze maatschappij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Excellente school
  • Focus op leren
  • De leerkracht doet er toe
  • Kennis van de wereld vergaren
  • Verlengde schooldagen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
312
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven