Pieter Brueghelschool

Bauerstraat 8 6813 KZ Arnhem

  • Schoolfoto van Pieter Brueghelschool
  • Schoolfoto van Pieter Brueghelschool
  • Schoolfoto van Pieter Brueghelschool
  • Schoolfoto van Pieter Brueghelschool
  • Schoolfoto van Pieter Brueghelschool

In het kort

Toelichting van de school

De Pieter Brueghelschool is een school voor openbaar primair onderwijs in Arnhem-Noord. Omringd door groen en met veel ruimte om te leren en te spelen. Wij staan open voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar, ongeacht godsdienst, afkomst of sociaal-economische achtergrond, aan wie wij passend onderwijs kunnen bieden. Wij hanteren hierbij geen wachtlijst. De school maakt deel uit van de leefomgeving van kinderen en is een samenleving in het klein; een proeftuin voor het leven. Wij nemen externe ontwikkelingen evenwichtig in onze organisatie mee.

Onze primaire taak is het vormgeven van een leeromgeving voor kinderen waarbij zij optimaal en met plezier kunnen, willen en durven leren. Dat doen wij door de cognitieve, de sociaal-emotionele en de creatieve ontwikkeling evenwichtig aan bod te laten komen. Wij zijn tevreden als ieder kind naar het vervolgonderwijs kan doorstromen dat recht doet aan zijn/ haar talentenDe nieuwe, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen vragen bij voortduring om afstemming binnen het primair onderwijs.

Alle scholen in Arnhem en omgeving maken deel uit van het samenwerkingsverband PassendWijs. Zij regelen het beleid, de afspraken en de medezeggenschap op het gebied van passend onderwijs, zoals de wet dat voorschrijft. Op de website van PassendWijs, www.passendwijs.nl  kunt vindt u hier meer informatie over. 

De Pieter Brueghelschool maakt deel uit van de Stichting Flores Onderwijs. Op de website: www.floresonderwijs.nl  kunt u alle informatie over de stichting bekijken. 

Onze school draagt de naam van de bekende Nederlandse schilder uit de 16 de eeuw: Pieter Brueghel (de Oude). Hij schilderde het leven: het samen genieten van de vreugden en soms ook ondeugden van mensen en kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Traditioneel vernieuwend
  • Maakonderwijs
  • Stevige basis
  • Levelwerk
  • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Pieter Brueghelschool is een school voor openbaar primair onderwijs in Arnhem-Noord; in de Hoogkamp, Sterrenberg en de Burgemeesterswijk. Dit gedeelte van Arnhem kenmerkt zich door veel ruimte en groen: de wijken zijn ruim opgezet en de woningen staan in een mooie omgeving van parken aan de noordkant van de stad. De Pieter Brueghelschool is een wijkschool: de (meeste) kinderen wonen dicht bij school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
251
Landelijk gemiddelde
222

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven