Basisschool De Kempenaer, een Pieter de Jongschool

Mr.J.M. de Kempenaersingel 4c 6836 MH Arnhem

  • Schoolfoto van Basisschool De Kempenaer, een Pieter de Jongschool
  • Schoolfoto van Basisschool De Kempenaer, een Pieter de Jongschool
  • Schoolfoto van Basisschool De Kempenaer, een Pieter de Jongschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In december 2022 is er een tevredenheidsonderzoek afgenomen bij leerlingen van de groepen 6 t/m 8. Het tevredenheidsonderzoek wordt geanalyseerd in het team, in de MR en in de Leerlingenraad. Naar aanleiding van de analyses worden verbeterpunten besproken en uitgezet. De werkgroep pedagogisch klimaat bewaakt en monitort bovenstaande. In de werkgroep zitten twee gedragsspecialisten en een vertrouwenspersoon van de school. 

Tevredenheid
7,8

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ieder jaar  wordt er een ouder tevredenheidsonderzoek afgenomen. Aandachtspunten die wij dit schooljaar meenemen zijn het verbeteren van de communicatie naar ouders en het verbeteren van de samenwerking ten aanzien van het onderwijsleerproces. We nemen snel contact op met ouders. De uitslag van het onderzoek maart 2020 is niet betrouwbaar omdat minder dan 27 % van de ouders de vragenlijst niet ingevuld heeft. 

Tevredenheid
7,8

Terug naar boven