Basisschool De Kempenaer, een Pieter de Jongschool

Mr.J.M. de Kempenaersingel 4c 6836 MH Arnhem

  • Schoolfoto van Basisschool De Kempenaer, een Pieter de Jongschool
  • Schoolfoto van Basisschool De Kempenaer, een Pieter de Jongschool
  • Schoolfoto van Basisschool De Kempenaer, een Pieter de Jongschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit Schoolvenster geeft u beperkt inzicht in de school (Inspectierapport en Cito Eindtoetsresultaten).
De Kempenaer biedt meer voor de ontwikkeling van kinderen dan in het Schoolvenster staat vermeld.
Voor een compleet beeld nodigen wij u van harte uit voor een persoonlijk informatiegesprek en een rondleiding.

Hiervoor kunt u contact opnemen met Marianne Heezen.

Telefoon: 0260052 of email: marianne.heezen@deltascholengroep.nl (bereikbaar dinsdag t/m donderdag)

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijk
  • Respect
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2021 zijn er 202 leerlingen ingeschreven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
157
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken intensief samen met de kleinschalige kinderopvang Tussen Thuis voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang.
Tussen Thuis is net als wij een partner van het Kindcentrum de Kempenaer.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is een voorwaarde om tot groei te kunnen komen.

Wij willen dat kinderen naar verwachting groeien en met plezier naar school toe gaan. Om dit voor elkaar te krijgen,  hebben we elkaar nodig. Samenwerken met ouders, kind en leerkrachten is daarom ook zo belangrijk. Om problemen te voorkomen handelen we preventief.

Terug naar boven