IKC De Klimboom

Breezandpad 5 6843 JM Arnhem

  • Mogelijkheden
Iedereen krijgt gelijke kansen, wordt uitgedaagd en krijgt de ruimte om te ontdekken
Ontwikkelen
Groeien staat centraal. Alles
  • De Klimboom heeft een eigen leerlijn K&C, welke samenhangt met Wereldorientatie. De leerlijn gaat uit van onze visie op burgerschap.
  • Schoolfoto van IKC De Klimboom
  • Schoolfoto van IKC De Klimboom
  • Schoolfoto van IKC De Klimboom

In het kort

Toelichting van de school

IKC De Klimboom is een creatieve school waar we geloven dat kinderen letterlijk en figuurlijk ruimte nodig hebben om te leren. Naast de kernvakken als rekenen, taal en lezen en de basisvaardigheden geloven wij dat kinderen moeten leren dat zij een onderdeel zijn van een groter geheel. Binnen ons curriculum besteden we veel aandacht aan de fundamentele vakken (taal en rekenen). Maar daarnaast ook aan het leren over jezelf (persoonsvorming). En over jezelf, anderen en de wereld om je heen (burgerschapsvorming). Op IKC De Klimboom is ruimte voor eigen initiatief voor kinderen en wordt door kinderen en leraren veel samengewerkt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vernieuwend onderwijsconcept
  • Kunst, Cultuur en Burgerschap
  • Samen leren en werken
  • Ontwikkelingsgericht
  • Leergemeenschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven