De Witte Vlinder

Kloosterstraat 85 a 6824 RC Arnhem

  • Schoolfoto van De Witte Vlinder
  • Schoolfoto van De Witte Vlinder
  • Schoolfoto van De Witte Vlinder

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijst is uitgezet onder alle ouders van de leerlingen van de Witte Vlinder. 

We vinden het erg belangrijk om te weten hoe tevreden de ouders zijn over de school. Er wordt jaarlijks een oudertevredenheidspeiling uitgezet.

Naast deze peilingen gaan alle medewerkers regelmatig in gesprek met ouders/verzorgers om te weten wat er speelt.

Dit zorgt voor informatie die waardevol is voor de school.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven