De Witte Vlinder

Kloosterstraat 85 a 6824 RC Arnhem

  • Schoolfoto van De Witte Vlinder
  • Schoolfoto van De Witte Vlinder
  • Schoolfoto van De Witte Vlinder

In het kort

Toelichting van de school

De Witte Vlinder is een openbare basisschool in de wijken de Geitenkamp en de Paasberg. Sinds 1929 zijn we gevestigd in misschien wel het mooiste schoolgebouw van Arnhem!

Vertrouwen en veiligheid

Je leert niet alleen op school. Daarom werken we samen met kinderopvang, peuterspeelzaal, logopedie, fysiotherapie en vele partners uit de wijk. We werken goed samen omdat we allemaal de taal spreken van de Vreedzame School en Wijk. Ieder kind is uniek. Ieder kind heeft  talenten. We denken in kansen en in oplossingen, óók als uw kind iets extra's nodig heeft. We vinden het voorwaardelijk dat kinderen met plezier naar school komen. Op onze veilige, gestructureerde en vertrouwde school komt uw kind tot leren.

Hoge kwaliteit onderwijs

Wij zijn gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs met als doel het beste uit ieder kind te halen. Kennisoverdracht zien we als één van onze hoofdtaken. De nadruk ligt bij ons op doelgericht reken-, taal- en leesonderwijs.  We geven kinderen goede en krachtige instructies en zorgen voor directe feedback. We stellen hoge verwachtingen aan de kinderen en werken opbrengstgericht. We werken met kleinere groepen dan op de meeste basisscholen. We zorgen voor een taalrijke omgeving.

Hart voor uw kind

We willen dat onze kinderen kansrijk opgroeien en gebruik maken van hun talenten.  Samen met partners in de wijk zorgen we ervoor dat we onze kinderen kennis laten maken met kunst en cultuur. We laten kinderen succeservaring opdoen met sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Dit gebeurt op school en gaat daarnaast door in een naschools aanbod.

Vernieuwend en eigentijds

Wij leren de kinderen vaardigheden en tools die hen helpen in een snel veranderende maatschappij. Wij leren de kinderen om  te gaan met de verschillende vormen  van ICT.  We leren kinderen om een kritische houding te hebben met alles wat via media en sociale media op hen afkomt.  Je mag bij ons op school fouten maken.  Wij leren bij ons op school van en met elkaar. Samen gaat het elke dag een beetje beter. Heb je nog vragen?  Neem gerust contact op of kom kijken bij ons op school. 

De Witte Vlinder; waar leren leuk is!www.bsdewitevlinder.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Opbrengstgericht werken
  • Vreedzame School
  • Convergente differentiatie
  • Accent op de basisvaardigheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op De Witte Vlinder zitten voornamelijk leerlingen uit de wijk de Geitenkamp.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
141
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven