De Witte Vlinder

Kloosterstraat 85 a 6824 RC Arnhem

  • Schoolfoto van De Witte Vlinder
  • Schoolfoto van De Witte Vlinder
  • Schoolfoto van De Witte Vlinder

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van de Witte Vlinder.

Hier kunt u lezen waar de Witte Vlinder voor staat en hoe het onderwijs wordt vormgegeven. 

De Witte Vlinder is een openbare basisschool, die openstaat voor iedereen. Er werkt een professioneel team, die samen met u het beste uit uw kind(eren) wil halen. 

We leren de leerlingen dat de mensen gelijk zijn aan elkaar, iedereen hoort erbij. We zorgen voor een leeromgeving, waar de leerlingen zich op een veilige manier zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. We geven kinderen een breed wereldbeeld mee, zodat ze naar de wereld leren kijken vanuit verschillende standpunten. Op deze manier leren de leerlingen om met respect met zichzelf en anderen om te gaan. We vinden het belangrijk dat leerlingen leren om hun eigen mening te kunnen formuleren en onderbouwen, keuzes leren maken, nieuwsgierig durven zijn en creatief kunnen zijn. Dit draagt bij aan het geloof in zichzelf en bij het ontwikkelen van vaardigheden die ze nodig hebben om als mens goed in het leven te staan.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Effectieve instructies
  • Vreedzame School
  • Kennis van de wereld
  • Hoge verwachtingen
  • Positief pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Witte Vlinder is een openbare basisschool aan de rand van de wijk Geitenkamp. Er zitten ongeveer 115 leerlingen op onze school, verdeeld over 8 groepen. 

Op de Witte Vlinder kun je instromen vanaf de kleutergroep t/m groep 8. De meeste leerlingen komen uit de wijk Geitenkamp.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven