School voor Speciaal Basisonderwijs De Piramide

Groningensingel 1185 6835 HZ Arnhem

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Piramide

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

SBO De Piramide werkt met een "plus"-leerkracht. Bij vervanging zal deze leerkracht, die bekend is bij de leerlingen de groep overnemen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op SBO De Piramide is de volgende expertise aanwezig:

1. Rekenspecialist

2. Taalspecialist

3. Gedragsspecialist

4. NT2-leerkracht

5. Beeldcoach (SVIB)

6. Orthopedagoog en schoolpsycholoog

7. Logopedist

8. (kinder)fysiotherapeut

9. Schoolopleider

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 besteedt SBO De Piramide veel aandacht aan het fonemisch bewustzijn, woordenschatontwikkeling, begrijpend luisteren en cijferbegrip.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Om een rijke leeromgeving te creëren beschikt SBO De Piramide over een technieklokaal en een keuken. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingen die SBO De Piramide bezoeken zijn in de leeftijd van 4 tot 13 jaar, waarbij het gaat om:

- leerlingen die niet langer voldoende begeleiding op de basisschool kunnen krijgen,

- leerlingen die een ander soort leren vragen dan de basisschool kan bieden,

- leerlingen met sterk wisselende mogelijkheden en beperkingen die daardoor uiteenlopende pedagogische en didactische zorg nodig hebben,

- leerlingen die gebaat zijn bij een duidelijke structuur,

- leerlingen waarvan het zelfvertrouwen geschaad is,

- leerlingen gevoels- en contactproblemen en/of motivatieproblemen, al dan niet vanwege de thuissituatie.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de toekomst wordt een intensievere samenwerking met het regulier basisonderwijs nagestreefd. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven