Oleanderhof

Pereboomweie 1 4341 LV Arnemuiden

Schoolfoto van Oleanderhof

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien er een leerkracht verlof heeft wegens ziekte of anderszins dan wordt er voor een vervangende leerkracht gezorgd die pas bij de Christelijke identiteit van de school. Mocht er geen vervanger beschikbaar zijn dan zullen we de 1e dag de groep verdelen over de andere groepen daarna gaat er een protocol vervanging en werking.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op Oleanderhof zijn geen vakleerkrachten aanwezig. Wel zijn er diverse leerkrachten die een specialisme hebben zoals bijvoorbeeld. muziek, hoogbegaafdheid, zorg en begeleiden en  gym

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De ambitie als het gaat om passend onderwijs blijft om leerlingen die zich aanmelden op school hun hele schoolloopbaan te kunnen begeleiden. Hierbij worden echter de kanttekeningen geplaatst dat de school voldoende middelen en/of begeleiding krijgt om deze leerlingen op de juiste manier te kunnen ondersteunen en het haalbaar blijft voor de leraar om deze leerling in combinatie met de rest van de groep te begeleiden. Een belemmerende factor zou hier kunnen zijn de groepsgrootte.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven