Archipelschool 't Vierschip

Oostgat 15 4341 LE Arnemuiden

  • We laten leerlingen kennismaken met moderne technieken zoals de 3D printer
  • Waar mogelijk proberen we de lessen voor de kinderen om te zetten naar bewegend te leren (binnen én buiten)
  • Wij bieden met Faqta thematisch, geïntegreerd wereldoriëntatie. Hier zijn de leerlingen bezig met een les over de kunst van Banksy.
  • Regelmatig worden er gastlessen gegeven door externen. Op de foto een skateclinic voor de groepen 3 t/m 8
  • Beide schoolpleinen zijn vernieuwd en vergroend. Buiten spelen én buiten leren gaan hand in hand op onze school

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In november 2023 is de tevredenheid van de leerlingen van groep  6 t/m 8 gemeten.
De kinderen geven 't Vierschip gemiddeld een 8,5.


Tevredenheid
7,8

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In november 2022 is de laatste ouderpeiling geweest. 

Ouders geven de school gemiddeld een 8.

72% van de respondenten geeft de school een 8, 9 of 10.

Niemand geeft een lager cijfer dan een 6.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven