Archipelschool 't Vierschip

Oostgat 15 4341 LE Arnemuiden

  • Onze school heeft ooit het predikaat [ÉÉN]-school verworven. Jaarlijks ondernemen we nog altijd diverse activiteiten om dat waar te maken!
  • Een aangename leeromgeving, ruime lokalen met kleurrijk meubilair. Veel aandacht voor de inrichting.
  • De kantine, personeelskamer, keuken, extra lokaal..... kortom: multifunctioneel!
  • We geven kinderen graag ruimte, maar houden wél de controle. Hier vlak voor het einde van de schooltijd in de rij om naar buiten te gaan.
  • Op juffendag mag je je mooi verkleden......

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kindcentrum 't Vierschip te Arnemuiden!
Kindcentrum 't Vierschip bestaat uit Archipelschool 't Vierschip en een peutergroep en buitenschoolse opvang van Kinderopvang Walcheren.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school en wat deze te bieden heeft.

Ons Schoolvenster is compleet, maar het wordt wél af en toe bijgewerkt met nieuwe gegevens. Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook altijd terecht op de website van de school, www.vierschip.nl en bent u van harte welkom voor een rondleiding op onze school.

Namens het team,
Tinta Hendriks

Directeur Archipelschool 't Vierschip

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindgericht
  • Toekomstgericht
  • Resultaatgericht
  • Maatschappijgericht
  • Samenwerkingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen neemt ondanks de krimp komend schooljaar niet heel veel verder af. Op 1 oktober 2018 telden we 131, in 2019 135 leerlingen. Dat we nu iets minder kinderen hebben komt door omstandigheden, zoals verhuizing van leerlingen of plaatsing op een andere (speciaal onderwijs) school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
130
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor BSO werkt de school nauw samen met Stichting Kinderopvang Walcheren. De Stichting gebruikt daarvoor voormalige lokalen van de school. Deze voor- en naschoolse opvang in Arnemuiden is gesitueerd in de locatie aan Oostgat 17 van Archipelschool 't Vierschip.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Privacy
Binnen Archipel Scholen wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. (Zie “Basispoort”) Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.

Terug naar boven