Brede School Lingewaard

Harpstraat 13 4241 CA Arkel

  • Schoolfoto van Brede School Lingewaard
  • Een groen schoolplein speelt fijner
  • een groen schoolplein speelt fijner

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het afgelopen schooljaar hebben wij de leerling vragenlijst van Venster-PO voor het eerst afgenomen. De komende jaren zullen wij deze jaarlijks afnemen, zodat we op de langere termijn trends kunnen ontdekken, om daar eventueel interventies mee te bepalen. Uiteraard is het ook van belang om te zien wat wel goed gaat, om dat juist te behouden.

Tevredenheid en veiligheid voor een leerling op school zijn van grote waarde. Veiligheid en welzijn, zijn een groot goed. Dat begint thuis, maar is op school minstens zo belangrijk.

In schooljaar 22-23 stappen we als cluster Giessenlanden O2A5 over op de veiligheidsmonitor/vragenlijst van Zien.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In samenwerking met onze koepelorganisatie O2A5 wordt tweejaarlijks een ouder-tevredenheid enquête afgenomen. 

Wij gebruiken hiervoor de oudertevredenheidsenquête die is ontwikkeld door Scholen met Succes.

In februari 2024 zal de eerstvolgende afname zijn.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven