Basisschool Jan Ligthart

Olingermeeden 2 9903 ET Appingedam

Schoolfoto van Basisschool Jan Ligthart

Het team

Toelichting van de school

Op de Jan Ligthart is een formatie van gemiddeld 13 volledige leerkrachten. Deze formatie wordt ingevuld door twee leerkrachten met een werktijdfactor 1.0 en leerkrachten met een kleinere werktijdfactor. Dat betekent dat er ongeveer 23 leerkrachten op de Jan Ligthart werken, een directeur, en twee intern begeleiders. Deze groep wordt daarnaast aangevuld door stagiaires, onderwijsondersteunend personeel en pedagogische medewerkers. Er zijn twee conciërges en een beheerder. Sinds dit schooljaar hebben we twee dagen in de week een schoolmaatschappelijk werker. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte van een meester of juf, zal de school alles doen om vroegtijdig vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt, zullen we de groepen intern zo organiseren dat het naar school gaan mogelijk is. Indien voor de tweede ziektedag geen vervanging kan worden gevonden en er ook intern geen oplossing voor handen is, kan de directie besluiten een groep vrij te geven. Dit hoeft niet altijd de groep te zijn van de zieke leerkracht. Natuurlijk wordt u vroegtijdig in kennis gesteld als uw kind niet naar school hoeft. De vervanging wordt via een externe partner geregeld. Duo-collega’s kunnen als externe vervanging niet lukt worden gevraagd om de vervanging op zich te nemen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De uren zoals hierboven beschreven zijn globale uren. Het is niet altijd precies aan te geven waar wat onder valt. Ook wordt er nog wel eens geschoven met uren en/of vakken.

Bron

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven