Basisschool Jan Ligthart

Olingermeeden 2 9903 ET Appingedam

Schoolfoto van Basisschool Jan Ligthart

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • leerling staat centraal
  • coöperatief leren
  • instructie op maat
  • aandacht voor spel en beweging
  • rots en waterschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De verwachting voor onze school is dat het aantal leerlingen redelijk stabiel blijft de komende jaren. Dit is afhankelijk van de aanwas van 4-jarigen en de uitstroom van onze groep 8 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
291
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school werkt met een continurooster. De leerlingen krijgen van de school een lunchbox en beker. De lunch wordt gekoeld bewaard tot de middagpauze. De leerkracht eet gezamenlijk met de leerlingen. In de onderbouw is er tevens ondersteuning vanuit pedagogische medewerkers.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven