Gravin van Rechterenschool

Gentenhof 10 6629 AX Appeltern

  • Schoolfoto van Gravin van Rechterenschool
  • Schoolfoto van Gravin van Rechterenschool
  • Schoolfoto van Gravin van Rechterenschool
  • Schoolfoto van Gravin van Rechterenschool
  • Schoolfoto van Gravin van Rechterenschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We nemen twee keer per jaar (in november en mei) de vragenlijsten van KanVas af.
- We nemen de leerlingvragenlijsten af vanaf groep 5 t/m 8.
- Ook de sociale veiligheidsvragenlijsten vullen leerlingen van de groepen 5 t/m 8 in. Daarmee kunnen we goed de dynamiek in de groep bestuderen en zien we welke sociale interacties er wel en niet zijn.
- De leerkrachtvragenlijst wordt ook ingevuld door beide duo-leerkrachten onafhankelijk van elkaar.

Op deze manier krijgen we een heel goed beeld van hoe leerlingen zich op school voelen en hoe de groepsdynamiek is. Naar aanleiding van deze ingevulde vragenlijsten houden we indien nodig (bij oranje of rode scores) kindgesprekken of gesprekken met kinderen en/of ouders. Het welbevinden van kinderen is voorwaardelijk om tot leren te komen. Daarom besteden we hier veel aandacht aan.

Dit jaar hebben we eenmalig gekozen om de leerlingtevredenheid via Scholen op de Kaart te meten. Achttien van de negentien leerlingen hebben de vragenlijst ingevuld. De betrouwbaarheid is daarom wel goed (ipv. 22 lln zijn er op dit moment 19 lln in deze groep). We zijn trots op het gegeven rapportcijfer van 8,4. Leerlingen zijn heel tevreden over de lessen op school. De score van 5,7 hoe kinderen hun groep ervaren vinden we laag, maar prettig om te zien dat kinderen het wel leuk vinden om met de kinderen in hun klas om te gaan. 

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Eens per twee jaar worden de ouders van de Gravin van Rechterenschool bevraagd over de ontwikkelingen, de veiligheid en de onderwijskwaliteit op school. In de bijlage vindt u de samenvatting van de meest recente peiling van maart 2023 met 100% deelname.

We zijn blij en trots dat leerlingen op de Gravin van Rechterenschool met veel plezier naar school gaan (8,1) en dat ouders tevreden zijn over het contact met de teamleden (8,1). We vinden de samenwerking met ouders essentieel en daarom willen we nog beter tegemoet komen aan de informatiebehoefte van ouders over hun kind (7,4). 

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven