Gravin van Rechterenschool

Gentenhof 10 6629 AX Appeltern

  • Schoolfoto van Gravin van Rechterenschool
  • Schoolfoto van Gravin van Rechterenschool
  • Schoolfoto van Gravin van Rechterenschool
  • Schoolfoto van Gravin van Rechterenschool
  • Schoolfoto van Gravin van Rechterenschool

Het team

Toelichting van de school

De Gravin is onderdeel van Kindcentrum Appeltern en in de school werkt een enthousiast en deskundige team iedere dag aan goed onderwijs. In de drie combinatiegroepen (groep 1-2-3, groep 4-5 en groep 6-7-8) werken zes leerkrachten. Naast de leerkrachten werkt op de Gravin een intern begeleider, een directeur, een vakleerkracht bewegingsonderwijs en de conciërge. Enkele dagen per week is ook een vrijwilliger en stagiaire aanwezig. 

De Peutergroep van Kion en de buitenschoolse opvang maken ook deel uit van Kindcentrum Appeltern, met twee ervaren medewerkers. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als één van de leerkrachten ziek mocht zijn, trachten wij een invaller te vinden. Dit doen we eerst binnen ons eigen team en daarna via de invallerspool IPPON. Deze organisatie kan op korte termijn de school van een invalleerkracht voorzien. Het komt helaas wel eens voor dat we (intern of extern) geen invaller kunnen vinden. In dat geval kan het gebeuren dat we ouders vragen hun kind thuis te laten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Gravin werken we met combinatiegroepen; groep 1-2-3, groep 4-5 en groep 6-7-8. Iedere groep heeft 15 tot 20 leerlingen. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het is wettelijk verplicht om in de basisschoolperiode van acht jaar minimaal 7520 uur onderwijs te geven. Omdat met ingang van het huidige schooljaar een ander onderwijstijdenmodel is ingevoerd (vijf gelijke dagen-model) zullen we gefaseerd de uren per schooljaar verlagen naar 940 lesuren in schooljaar 2027-2028. In het huidige schooljaar zullen we 994 uur in totaal les geven.  

Om te zorgen voor voldoende overlegtijd als team is besloten (met instemming van de MR) om 26,25 uur per week les te geven. Op die manier is het mogelijk om 6 studiedagen te faciliteren om als team nauw samen te werken aan de gewenste onderwijsverbeteringen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ons schoolteam heeft de ambitie om iedere leerling zo goed mogelijk te ondersteunen zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk om dit pro-actief op te pakken en goed navolgbaar te zijn. Daarom hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van ons leerlingvolgsysteem en zetten wij de aanwezige ondersteuning zo efficiënt mogelijk in. Ook komende jaren zullen we bezig zijn met deze ambitie. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De samenwerking tussen de peutergroep en groep 1-2-3 vinden we erg belangrijk. Naast het buitenspelen worden er activiteiten samen gedaan en worden de thema's met regelmaat afgestemd. Ook doen de (oudste) peuters soms mee met lessen met de kleuters zoals bijvoorbeeld schrijfdans. 

Terug naar boven