Gravin van Rechterenschool

Gentenhof 10 6629 AX Appeltern

  • Schoolfoto van Gravin van Rechterenschool
  • Schoolfoto van Gravin van Rechterenschool
  • Schoolfoto van Gravin van Rechterenschool
  • Schoolfoto van Gravin van Rechterenschool
  • Schoolfoto van Gravin van Rechterenschool

In het kort

Toelichting van de school

Op de Gravin van Rechterenschool, een kleine dorpsschool in Appeltern, wordt eigentijds en goed onderwijs gegeven. In de onderbouw bieden we themagericht en betekenisvol onderwijs waarin kinderen lerend spelen. In de midden- en bovenbouw is een sterke focus op de kernvakken (spelling, lezen, begrijpend lezen en rekenen) waarbij we optimaal gebruik maken van de lestijd. 

We zoeken naar samenhang in het onderwijsaanbod binnen en tussen vakken en leergebieden. Kunst, cultuur en natuur brengen we actief de school in. We zijn blij met de gemoedelijke schoolomgeving waarin leerlingen zorg voor elkaar hebben en vooral ook veel plezier met elkaar hebben. 

Op deze schoolpagina kunt lezen waar onze school voor staat en waarop u ons mag aanspreken. Wij vertellen hoe wij onze doelstellingen inhoud geven, de methoden die wij daarvoor gebruiken en hoe we met elkaar om willen gaan. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Deskundig en enthousiast
  • Kanjerschool
  • Kindcentrum Appeltern
  • Samenwerking
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Gravin van Rechterenschool is een kleine dorpsschool met ongeveer 55 leerlingen. 
Op maandag en donderdagochtend komen tussen 8 en 12 peuters naar de Peutergroep van KION om samen te spelen en te leren. Op maandag, dinsdag en donderdag is de buitenschoolse opvang geopend. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
51
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Gravin van Rechterenschool is onderdeel van Kindcentrum Appeltern gezamenlijk met Peutergroep Appeltern en de buitenschoolse opvang van KION. De Peutergroep is op maandag- en donderdag-ochtend geopend van 8.30 tot 12.30 uur. De buitenschoolse opvang is op maandag, dinsdag en donderdag van 14.10 uur tot 18.00 uur open. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven