Christelijke Basisschool De Mandebrink

Steegde 29 8426 BZ Appelscha

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Mandebrink

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen onze stichting Tjongerwerven werken wij met flex - werkers. Dit houdt voor de Mandebrink het volgende in:

Wij hebben voor een aantal dagen per week één leerkracht die geen vaste groep(en) les geeft. De leerkracht wordt ingezet om leerlingen en/of groepjes te ondersteunen en/of extra uit te dagen. Daarnaast vervangt de leerkracht regelmatig andere collega's, zodat zij tijd krijgen voor leerlinggesprekken, administratie en taken vanuit het taakbeleid. 

Mocht er kortdurende ziekte zijn in de school, zal de flex - werker als eerste ingezet worden. 

Bij langdurig verlof (zwangerschapsverlof e.d.) zal er gezocht worden naar een vaste vervangende leerkracht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Afstemmen van het onderwijsaanbod op de behoefte van de leerling is belangrijk. Alle leerlingen verdienen zorg op maat. Wat dit inhoud kunt u terugvinden bij ons in het schoolondersteuningsprofiel

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze onderwijstijd is verdeeld in drie tijdvakken per dag. 

Van 8.30 - 10.15 uur
van 10.30 - 12.00 uur
van 12.30 - 14.15 uur

In de ochtend is er vooral aandacht voor de kernvakken Rekenen, Lezen, Spelling en Begrijpend lezen.
Tijdens de andere blokken is er ruimte voor de andere vakken. 

Gym is 1x per week een blokuur van 1,5 uur. 

Maandagmiddag is er door de hele school Tjong®talent van 12.45 - 14.15 uur. 

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven