Christelijke Basisschool De Mandebrink

Steegde 29 8426 BZ Appelscha

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Mandebrink

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenheid
  • Respectvol
  • Samen
  • Verantwoordelijk
  • Christelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van CBS de Mandebrink is redelijk stabiel. De school telt zo'n 130 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
121
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met Flexkidz en Voordagendou zijn goede afspraken over VSO, TSO en BSO.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven