Openbare Basisschool de Riemsloot

Alle Wijtzesweg 53 A 8426 CT Appelscha

  • In november 2020 ontvingen we officieel het predikaat Vreedzame School
  • De officiële opening van De Kinderboekenweek 2020
  • Heerlijk met de kleuters op stap in het bos van Appelscha
  • Ieder jaar organiseert De Riemsloot een voorleeswedstrijd. We stimuleren graag om veel te lezen

In het kort

Toelichting van de school


Wij zijn een school waar samen leven, samen leren een belangrijke plaats inneemt.

Een Vreedzame school, met aandacht voor elkaar. 

Wij werken vrij traditioneel in werkboeken, maar maken ook zeker gebruik van ICT ter ondersteuning.

Wij hebben aandacht voor het leren "leren" door gebruik te maken van BLP ( Building Learning Power). 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Veiligheid
  • "leren" leren
  • Zelfstandigheid
  • Laagdrempelig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zitten in een krimpregio. Hierdoor dalen we wat betreft leerlingpopulatie. Dit zal de komende jaren nog wel licht doorzetten. De gemiddelde groepsgrootte is rond de 24 leerlingen
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
186
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven