PCBO Koningin Wilhelmina

Professor Röntgenstraat 10 7311 AM Apeldoorn

  • Schoolfoto van PCBO Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van PCBO Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van PCBO Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van PCBO Koningin Wilhelmina
  • Het schoolplein biedt veel ruimte met daarin mooie speeltoestellen, maar ook een voetbalkooi.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Het laatste leerlingentevredenheidsonderzoek is in 2019 gedaan middels WMK. De resultaten kunt u bekijken in de bijlage. Daarnaast werken wij op school met een leerlingenpanel. Uit de groepen 5 t/m 8 "vergaderen" de klassenvertegenwoordigers (twee per klas) zes keer per schooljaar met de directeur van onze school. We bespreken ideeën van kinderen, vragen naar wat goed en minder goed gaat, maken plannen en ondernemen actie om de school te verbeteren. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Het laatste oudertevredenheidsonderzoek is in 2019 gedaan middels WMK. In de bijlage kunt u de resultaten bekijken. Naast het tevredenheidsonderzoek zijn we regelmatig in gesprek met ouders. Soms op initiatief van school door bijvoorbeeld ouderpanelgesprekken, maar ook op initiatief van ouders zelf. Als team staan we open voor feedback en willen we laagdrempelig zijn voor ouders om hun feedback gevraagd en ongevraagd met ons te delen. Daarnaast werken we op onze school nauw samen met de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad, voor ons zijn dit belangrijke organen om tevredenheid onder ouders te monitoren. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven