PCBO Koningin Wilhelmina

Professor Röntgenstraat 10 7311 AM Apeldoorn

  • Schoolfoto van PCBO Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van PCBO Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van PCBO Koningin Wilhelmina
  • Schoolfoto van PCBO Koningin Wilhelmina
  • Het schoolplein biedt veel ruimte met daarin mooie speeltoestellen, maar ook een voetbalkooi.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door middel van observaties, gesprekken met kinderen, gesprekken met ouders, methodetoetsen en uitslagen van het Cito-Leerling-Volg-Systeem (LOVS) houden wij de ontwikkeling van kinderen bij. We werken per schooljaar vier keer aan een cyclus van:

  • data verzamelen;
  • data analyseren en interpreteren;
  • voor verschillende vakgebieden groepsplannen maken;
  • deze plannen uitvoeren.

Zo werken wij handelings- en opbrengstgericht. Tijdens twee van de vier cyclussen staat de cognitieve ontwikkeling van kinderen centraal en tijdens de andere twee cyclussen is de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen het speerpunt. In het doorlopen van iedere cyclus spelen de leerkracht en de internbegeleiders een belangrijke rol. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven