PCBO Koningin Wilhelmina

Professor Röntgenstraat 10 7311 AM Apeldoorn

 • Schoolfoto van PCBO Koningin Wilhelmina
 • Schoolfoto van PCBO Koningin Wilhelmina
 • Schoolfoto van PCBO Koningin Wilhelmina
 • Schoolfoto van PCBO Koningin Wilhelmina
 • Het schoolplein biedt veel ruimte met daarin mooie speeltoestellen, maar ook een voetbalkooi.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van PCBO Koningin Wilhelmina.
Wij zijn PCBO Koningin Wilhelmina. Wij staan open voor alle kinderen, ongeacht welke achtergrond. We werken vanuit een positief mensbeeld dat is geworteld in onze christelijke identiteit. Wij laten kinderen zichzelf zijn, laten ze samenleven met anderen en laten ze zorg dragen voor de wereld om hen heen. Wij bieden hen ruimte en begeleiding om zichzelf te ontwikkelen. Naast ruime aandacht voor de basis van rekenen, taal en lezen besteden we als school veel aandacht aan de sociale, culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen. We staan op een prachtige plek in het centrum van Apeldoorn.

De missie van onze school is: "Samen in ontwikkeling met plezier, lef en vertrouwen". In gesprek met en in ons handelen laten we dit horen en zien. 

PCBO Apeldoorn
PCBO Koningin Wilhelmina is een van de 27 christelijke basisscholen van de stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs (PCBO) Apeldoorn. De scholen geven gezamenlijk les aan ruim 5600 kinderen en bestaat uit ongeveer 550 onderwijs- en ondersteunende professionals. De Raad van Bestuur bestaat uit twee personen, de Raad van Toezicht uit zes personen. De basisscholen worden door een stafbureau ondersteunt op gebied van Facilitair, ICT, Onderwijskwaliteit, HR en Marketing- en Communicatie. Door deze manier van organiseren zetten we een professionele onderwijsorganisatie neer.

Ruimte voor groei
Ruimte voor groei is het motto van PCBO Apeldoorn. Want de basisschool is niet zomaar een schoolperiode. Het is de tijd waar je als kind de basis krijgt voor de rest van je leven. Hoe je leert. Hoe je denkt. Hoe je speelt. Je talenten ontdekt. Waar je les krijgt van bevlogen mensen. Waar je groeit!

Wij werken samen met kinderen en ouders om het beste in hen naar boven te halen. Iedere PCBO-school doet dat vanuit zijn eigen karakter en zijn eigen identiteit. Er is daarom altijd een school die bij u en uw kind past. Dat is onze kracht. Onze normen en waarden worden gevormd door het christelijke geloof. Ieder kind is welkom ongeacht zijn of haar achtergrond. Lees alles over PCBO Apeldoorn op www.pcboapeldoorn.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen
 • Ontwikkeling
 • Plezier
 • Lef
 • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kennismaken
We ontvangen u graag op onze school vlakbij het Oranjepark in Apeldoorn. Wist u dat de school al gebouwd is in 1923? Het is nog steeds een prachtige plek waar we alle kinderen met open armen ontvangen. We ontmoeten u graag voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door onze school. U zult kennismaken met Alice Stulp. Neemt u gerust contact op voor het maken van een afspraak, tot ziens.

Overstappen van school
Het komt voor dat ouders hun kind tussentijds op een andere school willen plaatsen of juist bij ons op school willen plaatsen. In sommige gevallen is dat ook logisch omdat de kinderen bijvoorbeeld verhuizen. Maar soms is er meer aan de hand. Daarom heeft PCBO Apeldoorn met de andere schoolbesturen in Apeldoorn (Leerplein 055 en Veluwse Onderwijsgroep) afspraken gemaakt om het tussentijds van school wisselen zo veel mogelijk te beperken omdat wisselen van school veel energie vraagt en het van invloed is op de leerpresentaties van kinderen.

Wanneer overstappen?
Overstappen gebeurt het liefst alleen aan het einde van het schooljaar. Er zijn situaties die reden zijn om op een ander moment te wisselen, namelijk:

 • Verhuizing.
 • Er sprake is van een onoplosbaar conflict op de school.
 • De school de zorg niet meer kan leveren die nodig is.
 • Het kind speciaal onderwijs moet gaan volgen.

Bij verhuizing is overplaatsen geen probleem. Dit vindt gewoon plaats op een datum die we met ouders bepalen. In de andere drie gevallen doorlopen we met u als ouders een stappenplan. Weten wat dit stappenplan inhoudt? Zoek dan contact met de directeur of intern begeleider van onze school of kijk op: www.pcboapeldoorn.nl/overstappen-van-school 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
270
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Gebruik van foto’s en video’s van uw kind
We maken regelmatig foto’s en video’s van activiteiten waar kinderen mee bezig zijn of om het onderwijs op onze school in beeld te brengen. Deze foto’s worden dan bijvoorbeeld gebruikt in schoolkalender maar ook voor op de website, social media en andere communicatiemiddelen van de school. Bij de foto’s plaatsen we nooit adressen en telefoonnummers van medewerkers, leerlingen en ouders. Ook letten we nauwkeurig op dat uw kind er representatief opstaat. Wanneer u uw kind aanmeldt op de school kunt u via Parro aangeven of er foto’s van uw kind gebruikt mogen worden voor onze communicatiemiddelen. Elk jaar vragen we u opnieuw om uw toestemming. Wilt u de toestemming tussentijds intrekken dan kan dat altijd via Parro. Let wel, het delen van foto’s van uw kind door andere ouders op bijvoorbeeld social media valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school.

Daarnaast gebruikt de interne begeleider van de school voor een klassenbezoek soms de video om aan de hand van beelden lessen of gedrag van kinderen te bespreken. Deze informatie blijft altijd tussen de leerkracht en de school video interactie begeleider (SVIB’er) en wordt niet zonder overleg met u aan derden getoond. Ditzelfde geldt voor stagiaires. Zij mogen enkel beelden maken van hun eigen functioneren en deze beelden alleen tonen aan de direct betrokkenen bij de stage.

Terug naar boven