PC Daltonschool Ichthus

Kalmoesstraat 261 7322 NS Apeldoorn

  • 'Als een vis in het water'
  • PC Daltonschool Ichthus viert feest: de officiële Dalton certificering is behaald
  • Ieder jaar besteden wij uitgebreid aandacht aan de landelijke Kinderboekenweek.
  • PC Daltonschool is een maatschappelijk betrokken school. Wij ondersteunen diverse goede doelen ver weg en dichtbij.
  • PC Daltonschool besteedt veel aandacht aan creatieve vorming. Vanaf 2017 nemen wij deel aan het CMK project (Cultuur Met Kwaliteit).

In het kort

Toelichting van de school

PC Daltonschool  Ichthus Apeldoorn 'Als een vis in het water'

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltonschool
  • Zelfstandigheid
  • Vrijheid/Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking
  • Reflectie/Innovatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij merken dat veel nieuwe ouders uit de directe omgeving voor onze school kiezen. Wij zijn de enige christelijke Daltonschool in Noord West Apeldoorn en dus is er daarnaast ook van ouders uit andere wijken van Apeldoorn belangstelling voor Ichthus. Volgens ouders zijn belangrijke redenen om voor onze school te kiezen: onze christelijke identiteit, ons Dalton concept, onze kleinschaligheid, de structuur, rust en duidelijkheid die op onze school zichtbaar en voelbaar zijn.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
134
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze kinderopvang sluit aan op onze schooltijden, voor en na schooltijd. Ook bieden zij vakantie opvang aan op de dagen dat de kinderen vrij zijn. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het kader van de klachtenregeling zijn voor PC Daltonschool Ichthus twee vertrouwenspersonen beschikbaar vanuit Stichting PCBO Apelddoorn (het schoolbestuur).

Hun namen zijn:

De heer R.W. Dijkstra Tel. 055 – 5214720

De heer Dr. P. Slump Tel. 055 – 3667565

Terug naar boven