Montessorischool Passe-Partout Kerschoten

Boerhaavestraat 111 7316 LE Apeldoorn

  • Schoolfoto van Montessorischool Passe-Partout Kerschoten
  • Schoolfoto van Montessorischool Passe-Partout Kerschoten
  • Schoolfoto van Montessorischool Passe-Partout Kerschoten
  • Schoolfoto van Montessorischool Passe-Partout Kerschoten
  • Schoolfoto van Montessorischool Passe-Partout Kerschoten

In het kort

Toelichting van de school

'Leer mij het zelf te doen' is het motto van onze school.

Het is wat ons betreft de kern van het Montessorionderwijs. Wij willen kinderen, samen met hun ouders, helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke jonge mensen. ‘Leer mij het zelf te doen’ is samen met onze christelijke identiteit het fundament van ons onderwijs.Zelfstandig leren denken en handelen, betekent op onze school: individueel, probleemoplossend en samenwerkend leren.We komen tegemoet aan de spontane belangstelling van kinderen en sluiten aan bij hun individuele ontwikkeling. In een Montessorigroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Van drie tot zes jaar in de onderbouw, van zes tot negen in de middenbouw en van negen tot twaalf in de bovenbouw. Zo leren kinderen op verschillende manieren samenwerken. In elke bouw is een kind een keer de jongste, middelste en oudste en ervaart dus verschillende rollen.Wij zijn ervan overtuigd dat een kind zich van nature graag ontwikkelt. Die ontwikkeling ondersteunen en stimuleren onze leerkrachten door ieder kind optimaal te motiveren en uit te dagen. Leerkrachten hebben een grondige kennis van leerlijnen en zorgen voor de ideale ‘voorbereide omgeving’. In de klas vinden kinderen uitdagende (leer)materialen en activiteiten waarmee zij zelf aan het werk kunnen. Natuurlijk houden we in de gaten of een kind zich niet te eenzijdig ontwikkelt en of hij of zij alle leerdoelen haalt. Al leert onze ervaring dat kinderen prima in staat zijn om zelf regisseur te zijn van hun eigen leerproces.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Liefde
  • Vrijheid
  • Samen
  • Groei
  • Zelf

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
190
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven