Protestants Chistelijke Daltonschool Willem Van Oranje

Kobaltstraat 15 7334 AL Apeldoorn

Schoolfoto van Protestants Chistelijke Daltonschool Willem Van Oranje

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gecertificeerde Daltonschool
  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerking
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We hebben in het schoolgebouw ruimte voor 9 groepen. De afgelopen jaren zijn we na de zomervakantie gestart met 9 groepen, binnen een jaarklassensysteem. De negende groep is een instroomgroep voor de vierjarigen. Deze groep stroomt in de loop van het schooljaar vol. Dat maakt dat we bij de start van het schooljaar ongeveer 215 leerlingen hebben en richting het einde van het schooljaar ruim 230 leerlingen. 

Het team bestaat uit ongeveer 20 mensen, leerkrachten en onderwijsassistenten. We streven er naar dat er maximaal twee leerkrachten per week voor een groep staan. Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht zoeken we een zo passend mogelijke oplossing. De samenstelling van een groep kan in de loop van de acht basisschooljaren veranderen. Hierbij kijken wij altijd goed naar een evenwichtige samenstelling wat betreft vriendschappen, leervermogen, sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag. De school bepaalt hoe de groepen gevormd worden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
223
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Continurooster

Onze school werkt al een aantal jaren met een continurooster, waarbij de kinderen (naast de 15 min. ochtendpauze) voor of na de lunch 30 min. buiten spelen. Na deze actieve break kunnen ze vlot weer verder met de lessen en activiteiten die gepland staan. Zie hieronder in het schema de schooltijden.

Gezond gedrag

Als school stimuleren wij al een aantal schooljaren gezond gedrag (als onderdeel van het vak Burgerschap). We hebben de volgende richtlijnen: - in de ochtend eten we fruit/groente. - een gezonde lunch, in normale porties. - op de dagen dat wij gymmen drinken we op de ochtend water. - een gezonde kleine traktatie (Snoep geven we mee naar huis om lekker na schooltijd op te eten.)

We zien vanuit de kinderopvang de gewoonte ontstaan van grote traktaties met veel onderdelen. Wij vragen u vriendelijk om één ding te trakteren. 

Kinderopvang

We werken voor de opvang, voorschools en naschools, samen met Bixo. Voor meer informatie over hoe Bixo werkt en welke werkwijze en aanbod zij hanteren, verwijzen wij graag naar de site www.bixo.nl  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven