PCBO De Kring

Voldersdreef 304 7328 CA Apeldoorn

  • Schoolfoto van PCBO De Kring
  • Schoolfoto van PCBO De Kring
  • Schoolfoto van PCBO De Kring
  • Schoolfoto van PCBO De Kring
  • Schoolfoto van PCBO De Kring

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijst onder leerlingen groep 7 en 8 wordt jaarlijks afgenomen. De eerstvolgende afname is voorjaar '24.
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De vragenlijst onder ouders wordt eens in de twee jaar afgenomen. De eerstvolgende afname is in schooljaar 23-24.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven