De Ontdekking PC Jenaplanschool

Schopenhauerstraat 277 7323 MB Apeldoorn

Schoolfoto van De Ontdekking PC Jenaplanschool

In het kort

Toelichting van de school

De Ontdekking PC Jenaplanschool

Motto: Ontdek en er gaat een wereld voor je open

Onze Jenaplanschool is een kleinschalige basisschool, waarin iedereen elkaar kent en wordt gekend. Kinderen leren door onderzoeken, experimenteren, ontdekken en uitleggen aan elkaar, dit alles onder begeleiding van de stamgroepleider.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan
  • Sfeervol & kleinschalig
  • Wereldoriëntatie
  • Vernieuwend
  • Christelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal ligt de afgelopen jaren rond de 145. Het aantal kinderen dat op school zit is hoger dan op grond van de gemeentelijke prognose werd verwacht. De school is aantrekkelijk voor ouders, omdat het een kleine, christelijke school is met een duidelijke visie, een goede sfeer, een prettig sociaal klimaat, een enthousiast team en meelevende en meewerkende ouders. Een steeds groter wordende groep ouders kiest bewust voor Jenaplanonderwijs, omdat elk kind wordt gezien en mag zijn wie hij is. Ook zijn ouders enthousiast over het feit dat kinderen leren samenwerken en over de aandacht op school voor wereldoriëntatie en cultuur.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
133
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooldeuren gaan open om 8.20 uur.

Op vrijdag gaat groep 1-2 tot 12.15 uur naar school.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode

Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling werken alle PCBO-scholen volgens een protocol Meldcode. Voor een goede uitvoering van de Meldcode is op iedere PCBO-school een geschoolde aandachtsfunctionaris aangesteld. Deze draagt binnen de school zorg voor scholing en begeleiding bij vraagstukken omtrent de meldcode.  

Terug naar boven