Basisschool Eben-Haëzer (Locatie Apeldoorn)

Valkeniersdonk 202 7326 KP Apeldoorn

  • Schoolfoto van Basisschool Eben-Haëzer (Locatie Apeldoorn)
  • Schoolfoto van Basisschool Eben-Haëzer (Locatie Apeldoorn)
  • Schoolfoto van Basisschool Eben-Haëzer (Locatie Apeldoorn)
  • Schoolfoto van Basisschool Eben-Haëzer (Locatie Apeldoorn)
  • Schoolfoto van Basisschool Eben-Haëzer (Locatie Apeldoorn)

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u een kijkje in de Eben-Haëzerschool, locatie Apeldoorn. We zijn een reformatorische basisschool. 

U kunt hier zien hoe onze school georganiseerd is, welke resultaten wij halen, waar onze leerlingen na hun schoolloopbaan bij ons op school terecht komen etc. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Vanzelf bent u altijd welkom voor een bezoek of een gesprek bij ons op school. Dan proeft u hoe onze school is.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Integriteit
  • Verantwoordelijkheid
  • Communicatie
  • Brede talentontwikkeling
  • Dienstbaarheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
276
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Door ouders van onze scholen is KINETO opgericht. Zij organiseren diverse naschoolse activiteiten waaronder schaken, tekenen, scouting, weerbaarheidstraining.

Kijk voor meer informatie op www.kineto.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven