Openbare Basisschool de Bundel

Anna Bijnsring 201 7321 HG Apeldoorn

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Bundel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Bundel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Bundel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Bundel
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Bundel

In het kort

Toelichting van de school

Je bent  ondernemend en wil graag leren. Je wil ontdekken wat jouw talenten zijn en je wil dat doen samen met andere kinderen en met een leerkracht die jou daarin begeleidt. Dat is De Bundel. We zijn een kleinschalige school midden in de wijk Osseveld-west. Je leert bij ons natuurlijk taal, rekenen en lezen. Wij zijn daarin als school nu juist heel goed. We vinden zelfstandigheid en sociale vaardigheden ook super belangrijk. Daarom werken we met een weektaak en bieden wij kanjertraining. En gaat het allemaal iets te snel? Of juist te langzaam? De Bundel biedt extra hulp en extra uitdaging. Kortom, volop kansen op De Bundel, de school: waar kinderen en ouders zich thuis voelen! 

in de schoolgids vindt u alle informatie. Die is te vinden op onze website. https://www.obsdebundel.nl/schoolgids/

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kinderen voelen zich thuis
  • ouders herkennen het onderwijs
  • speerpunt lezen, taal, rekenen
  • talentmiddagen en presentaties
  • jong enthousiast team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
127
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven