Openbare Basisschool De Marke

Holtrichtersveld 1 7327 DJ Apeldoorn

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Marke

In het kort

Toelichting van de school

De Marke is gevestigd in een prachtig gebouw met volop speelruimte in het groen in de wijk de Maten. Onze basisschool werkt leerdoelgericht. Bij Leerdoelgericht Onderwijs staat het leren centraal en werkt het kind aan leerdoelen die haalbaar zijn. Zo zorgt de school voor een juist aanbod, passende activiteiten en kan het kind zich in een positieve flow ontwikkelen.

De Marke is een IKC, onderwijs en opvang van 0 t.m 12 jaar is in ons gebouw aanwezig.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Bekwaam
  • Verantwoordelijk
  • Betrokken en duidelijk
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Marke is een kleinschalige school, we kennen elkaar en zijn een afspiegeling van de maatschappij.

Onze groepen vormen samen 3 leerteams. Elk leerteam zit rondom een leerplein waardoor de kinderen ook buiten het eigen lokaal volop ruimte hebben om samen te werken en te leren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
140
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven