Openbare Basisschool De Bongerd

Muntersdonk 13 7326 BD Apeldoorn

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bongerd

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We hopen dat leerkrachten zo min mogelijk afwezig zijn. Mocht het voorkomen dat een leerkracht afwezig is dan zal de directeur op zoek gaan naar een vervanger. Mocht deze niet gevonden worden dan zal er gekeken worden of een andere leerkracht van de school in kan vallen. Mocht al het mogelijke gedaan zijn en er toch geen vervanger gevonden zijn, zal in het uiterste geval een groep thuis moeten blijven. 

De directeur zal er alles aan doen om te voorkomen dat een groep thuis moet blijven. Helaas hebben we wel te maken met een landelijk lerarentekort. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op de korte termijn zullen we het aanbod voor kinderen met een andere thuistaal bekijken. We zien dat meer kinderen instromen waar we ons taal aanbod voor moeten aanpassen. 

In schooljaar 2024-2025 zal een leerkracht de opleiding tot taal/leesspecialist volgen. Deze specialist zal zich ook richten op het aanbod en instructie aan kinderen met een andere thuistaal dan Nederlands. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven