Openbare Basisschool De Bongerd

Muntersdonk 13 7326 BD Apeldoorn

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Bongerd

In het kort

Toelichting van de school

IKC De Bongerd aan de Muntersdonk in de Maten is een moderne school met goed onderwijs, een school waar leerkrachten alle leerlingen en ouders kennen, waar normen en waarden hoog in het vaandel staan en waar de sfeer goed is.

Onze ‘visieboom’ heeft drie takken:

 • leren op jouw manier
 • leren zijn wie je bent
 • ontdekken en kleurgeven

De wortels voor onze visie zijn:

 • we doen het goed
 • we doen het samen
 • we doen het met plezier

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Welbevinden
 • Betrokkenheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Groei
 • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
119
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven