Openbare Daltonschool De Horst

Glazeniershorst 402 7328 TK Apeldoorn

  • Afronding van een Blink Thema.
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool De Horst
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool De Horst
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool De Horst

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Daltonschool de Horst.

Daltonschool De Horst is een openbare basisschool aan de Glazeniershorst in de Apeldoornse wijk De Maten.
Omgaan met andere kinderen, opkomen voor jezelf, vrienden maken, een ruzie oplossen, allemaal dingen die je bij ons leert in speciale Kanjerlessen. Als je je goed voelt tussen de andere kinderen kun je op een leuke manier dingen leren die belangrijk zijn voor je toekomst, zoals lezen, rekenen en schrijven, maar ook muziek, dans, drama, tekenen, handvaardigheid en sport.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Kanjertraining
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerking
  • Effectiviteit/ kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
118
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven