Het Kroonpad

Citroenvlinder 51 7323 RC Apeldoorn

Schoolfoto van Het Kroonpad

Contactgegevens

Het Kroonpad

Citroenvlinder 51
7323 RC Apeldoorn

Telefoon:
0263537480
Schoolwebsite:
www.kroonpad.nl
E-mailadres:
info@kroonpad.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting De Onderwijsspecialisten

Aantal scholen:
38
Aantal leerlingen:
4434
Website schoolbestuur:
www.deonderwijsspecialisten.nl

Samenwerkingsverband

St. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn

Website samenwerkingsverband:
www.swvapeldoornpo.nl

Terug naar boven