Rooms Katholieke Basisschool St Victor

Kooiweg 29 7312 CA Apeldoorn

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Victor

In het kort

Toelichting van de school

De Sint Victorschool is een katholieke basisschool in de wijk Apeldoorn-West. Het leesonderwijs neemt een prominente plaats in binnen het onderwijs op de Sint Victorschool. Wij vinden het belangrijk leerlingen het vertrouwen te geven zich uit te drukken. Voor begaafde kinderen met een specifieke leervraag hebben wij een plusklas.

De Kanjertraining geeft kinderen de bagage om op een prettige en sociale manier met elkaar om te gaan. Het leren van, over en met elkaar krijgt aandacht door dagelijks gebruik van coöperatieve werkvormen. Het team is geschoold om deze vormen in de praktijk in te zetten.

En…leren begint niet als kinderen naar de basisschool gaan! We hebben intensief contact met kinderopvang MAM's. Maandelijks komen de peuters van MAM's op bezoek bij ons op school.Een drempelloze overgang van kinderopvang naar de Sint Victorschool is het doel van de samenwerking.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderwijs op maat
  • Kanjertraining
  • Plusklas
  • Intensief leesonderwijs
  • Warm pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

KBS Sint Victor is een stabiele school met ongeveer 300 leerlingen verdeeld over 11 groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
279
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven