Rooms Katholieke Basisschool De Korf

Postmeestersdreef 2 7328 KM Apeldoorn

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Korf
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Korf

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vernieuwend en vooruitstrevend
  • Talentontwikkeling
  • Wetenschap & Techniek
  • Kunst & Cultuur
  • Aanbod (meer)begaafdheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
143
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voorzieningen

Ons schoolgebouw is zodanig ingedeeld dat er zowel individuele als gezamenlijke werkplekken zijn ontstaan. Tevens zijn we rolstoeltoegankelijk en is er een invalidentoilet. Er is een douche aanwezig ten behoeve van calamiteiten. Wij beschikken over vloerverwarming en een CO2 aangestuurde dwarsventilatie om het leef-werkklimaat zo aangenaam mogelijk te laten zijn.

Gemeenschapsruimte

Elke bouw heeft een eigen aularuimte en elke klas heeft een eigen ruimte voor de computer. Wij beschikken over een speellokaal annex theaterruimte waarin spel, vieringen, muziek-, toneel- en bewegingslessen plaatsvinden.

Stamgroepruimten

De Korf beschikt over 8 lokalen. Er zijn 7 lokalen in gebruik voor de stamgroepen, die we graag zo gezellig en rustgevend mogelijk inrichten. De stamgroepsleider zorgt samen met de kinderen voor de inrichting. In onze school ervaren we de sfeer van een woonkamer. Er is een vide van ± 14m² in elk lokaal geïntegreerd. Elke stamgroep beschikt over 70 m2 leef-werkruimte. Daarnaast is bij elk lokaal een aparte ruimte (gescheiden door glas) waar kinderen in stilte kunnen werken of met de computer.

Natuurlijk schoolplein

De gezondheid van onze kinderen staat voorop. Kinderen moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daarom is ook ons schoolplein rookvrij.

Met behulp van een subsidie vanuit de gemeente Apeldoorn heeft Jenaplanschool De Korf een prachtig natuurlijk schoolplein kunnen aanleggen. In onze avontuurlijke tuin komen spelen en leren bij elkaar. Op ons plein heeft elke stamgroep een eigen schooltuin waar zij verantwoordelijk voor zijn. Ook is er onder andere een zand-waterspeelplek, een klimparcours met een wadi, een multifunctioneel sportveld en zijn er plekken waar kinderen in de natuur kunnen spelen. Binnen het natuuronderwijs wordt verder gewerkt aan de inrichting van onze buitenomgeving, zoals het maken van paddenhuisjes, het aanleggen van moestuintjes en het inrichten van dierenhotels. We proberen hier steeds een koppeling te maken met onze IPC-projecten. Het plein is ook toegankelijk na schooltijd en in het weekend voor kinderen onder de 13 jaar, dus kom gerust een keer lekker spelen met uw kind op ons mooie plein!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven