Speciaal Basisonderwijs De Boemerang

Zilverschoon 104 7322 GK Apeldoorn

Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Boemerang

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op SBO de Boemerang wordt geen eind Citotoets afgenomen zoals in de basisscholen gebruikelijk is. Dit heeft er mee te maken dat vrijwel alle leerlingen leerproblemen hebben en de meeste leerlingen niet het eindniveau van groep 8 halen.

In groep 8 wordt groepsgewijs een IQtest afgenomen: de NDT of de NIJO. Voor de leervakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen worden de Citotoetsen per vakgebied afgenomen. De uitkomsten vormen het eindniveau van de leerling, waarna volgens de criteria van het ministerie een passende vorm van Voortgezet Onderwijs wordt uitgezocht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie bezoekt iedere SBOschool elke 2 jaar. Dit heeft te maken met het ontbreken van de eindCitotoets. De Boemerang heeft iedere 2 jaar een basistoezicht van de inspectie gekregen.

Tot onze grote teleurstelling is de inspectiesite niet up to date, voor wat betreft het laatste meest recente inspectiebezoekverslag. Op de site van de inspectie staat het verslag van 2006 als meest recente genoemd. Voor het laatste inspectiebezoekverslag van juni 2015 verwijzen we u daarom naar de eigen website van de school: www.boemerang.info

Terug naar boven