Speciaal Basisonderwijs De Boemerang

Zilverschoon 104 7322 GK Apeldoorn

Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Boemerang

Het team

Toelichting van de school

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam:


directeur
teamleider
IB-taal/leesspecialist, IB-specialist Jonge Kind, IB-ICT, IB-reken coördinator.
groepsleerkrachten
vakleerkracht bewegingsonderwijs
gedragswetenschapper
leraar ondersteuner
onderwijsassistent
pedagogisch conciërge
management assistent
combinatie functionaris
opleider in de school
cultuur coördinator
gedragsondersteuner

Ieder teamlid heeft naast zij dagelijkse werkzaamheden een aantal taken die jaarlijks verdeeld worden zoals bijv. bedrijfshulpverlening, het organiseren van de mediatheek, computerbeheer, enz. Er zijn werkgroepen gemaakt waarin personeelsleden allerlei onderwerpen uitwerken en afstemmen. 
Er zijn binnen het team leerteams die samen onderzoek doen teneinde een keuze te maken voor een bepaalde werkwijze of methode of een schoolontwikkeling uit te zetten.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven