Speciaal Basisonderwijs De Boemerang

Zilverschoon 104 7322 GK Apeldoorn

Schoolfoto van Speciaal Basisonderwijs De Boemerang

In het kort

Toelichting van de school


"Zien en gezien worden"

Elke dag zien en gezien worden. Dat is het motto van de Boemerang. Alle kinderen op onze school hebben meer dan gemiddelde aandacht nodig. Met behulp van rust, ruimte en aandacht ontdekken zij hun unieke talenten. Dat doen zij in een duidelijke voorspelbare context.
Op onze school ontwikkelen kinderen zich optimaal door het aangaan van relaties, hebben we aandacht voor persoonsvorming en eigenheid en leren we met hoofd, hart en handen.
Wij zorgen er samen voor dat kinderen zich gezien voelen en leren hen vaardigheden om te kunnen functioneren in de veranderende maatschappij.


Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum 1 oktober 2019 zaten er 130 leerlingen op de Boemerang. Deze leerlingen zijn verdeeld over 9 groepen. Leerlingen met een Toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO stromen in na iedere vakantie gedurende het schooljaar. Allen in urgente situaties kan daar in overleg met het MDO van het SWV van worden afgeweken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Boemerang is geen vorm van voorschoolse opvang aanwezig. Dit is door de wet niet geregeld, omdat de SBO-school een regiofunctie heeft. De meeste kinderen komen met bussen, taxi's en op de fiets naar school uit alle wijken van Apeldoorn en de direct omliggende plaatsen.

Door de tijd die voor het vervoer nodig is om op school te komen, is het niet mogelijk vroeg op school te zijn voor voorschoolse opvang.

Tussen de middag heeft iedereen een half uur pauze van 12.00 - 12.30 uur. Alle kinderen blijven over. Er zijn geen kosten aan verbonden.

De Boemerang kent geen naschoolse opvang vanwege dezelfde reden als vermeld bij de voorschoolse opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven