Openbare Basisschool Heuvellaan

Burglaan 44 7314 BM Apeldoorn

Schoolfoto van Openbare Basisschool Heuvellaan

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Heuvellaan wordt getracht een breed aanbod te bieden aan de verschillende leerlingen. Naast kinderen met downsyndroom, adhd, dyslexie, autisme en gehoor en spraakstoornissen hebben we ook veel ervaring met kinderen die meer aangeboden horen te krijgen. Hiervoor hebben we o.a. op de school de Smarties. Ook de Heuveltuin biedt aan een doelgroep kinderen wat extra's. Kortom de school probeert op veel verschillende manier kinderen een extra aanbod te bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven