Sterrenschool De Vliegenier

Laan van de Charleston 75 7323 RV Apeldoorn

Schoolfoto van Sterrenschool De Vliegenier

In het kort

Toelichting van de school

Onze school werkt met een bijzonder onderwijsconcept in een nieuwe, groeiende wijk: De Sterrenschool. In het schoolvenster leggen we dit graag verder aan u uit. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Vliegenier. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en onszelf. Bij de gegevens vindt u onze toelichting. Zo biedt dit SchoolVenster u de meest recente informatie over de schoolprestaties.
U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Begin 2012 heeft De Vliegenier een plek gekregen in de nieuwe wijk Zuidbroek in Apeldoorn in het multifunctionele gebouw Het Kristal. De wijk is jong en groeiend, wat ook terug te zien is in de stijging van het aantal kinderen dat naar onze Sterrenschool gaat. Samen met de wijziging in onderwijsconcept, heeft dit gezorgd voor een sterk veranderde samenstelling. Naast de zij-instroom - waarvan de groei relatief gelijk verdeeld is over alle leerjaren - vindt groei met name plaats in basisgroep 1 (leerjaar 1 en 2). Bij de start van schooljaar 2014-2015 is het verwachte aantal leerlingen 160.
De Vliegenier vormt samen met Kinderopvang OOK een integraal kindcentrum (IKC), waar kinderen voor onderwijs en opvang terecht kunnen in de leeftijd van 2 tot 13 jaar. Voor peuters bestaat de mogelijkheid om een aantal keer per week mee te spelen en werken in basisgroep 1. De ontwikkeling van de kinderen vormt zo een natuurlijk geheel.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
228
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven