Dalton Sterrenschool De Vliegenier

Laan van de Charleston 75 7323 RV Apeldoorn

Schoolfoto van Dalton Sterrenschool De Vliegenier

Het team

Toelichting van de school

Door de groei van de school is het schoolteam uitgebreid met enkele jongere collega's, waaronder ook meer mannen. Bij het Sterrenschoolconcept werken we met een gedifferentieerd team: een mooie mix van leerkrachten, leraarondersteuners, combinatiefunctionarissen (werkzaam in onderwijs én opvang voor een eenduidige benadering en vanzelfsprekende overdracht) en ondersteunend personeel.
Het aantal fte bedraagt in het schooljaar 2013-2014 zo'n 9,5 fte.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven