Basisschool De Eshoek

Molenakkers 30 9468 BM Annen

  • Schoolfoto van Basisschool De Eshoek
  • Schoolfoto van Basisschool De Eshoek
  • Schoolfoto van Basisschool De Eshoek
  • Schoolfoto van Basisschool De Eshoek
  • Schoolfoto van Basisschool De Eshoek

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De uitkomsten van de enquête zijn door De Eshoek verwerkt in een verslag. Het document geeft aan waar voor De Eshoek ontwikkelpunten zitten, naar aanleiding van de gegeven antwoorden van de leerlingen.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Eens per 4 jaar wordt een enquête afgenomen onder de ouders van De Eshoek. Door de ingevulde peilingen krijgt De Eshoek een duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders De Eshoek waarderen. 
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven