Basisschool De Eshoek

Molenakkers 30 9468 BM Annen

  • Schoolfoto van Basisschool De Eshoek
  • Schoolfoto van Basisschool De Eshoek
  • Schoolfoto van Basisschool De Eshoek
  • Schoolfoto van Basisschool De Eshoek
  • Schoolfoto van Basisschool De Eshoek

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

De Eshoek heet u van harte welkom op ons Schoolvenster. We hopen dat u hier de informatie vindt, die u zoekt. De kernactiviteit van De Eshoek is het verzorgen van onderwijs door geïnspireerde mensen aan alle leerlingen die dagelijks De Eshoek bezoeken. Goed onderwijs bereidt kinderen voor op het leven in een open en veelvormige samenleving. Onze school leert kinderen daarom samen te leven, samen te spelen en samen te leren. De Eshoek is een openbare school. Openbaar onderwijs is er voor alle kinderen. Hier staan de leerlingen en het onderwijs centraal en zijn de volgende visiestellingen belangrijke waarden:
• Respect
• Zelfstandigheid
• Samenwerken
• Vertrouwen

De Eshoek heeft de waarden vertaald naar een verbindend motto: 

De Eshoek waar leren van en aan elkaar gewoon is…

Wilt u een keer zien hoe dit in de praktijk gaat? We nodigen u graag uit om een afspraak te maken voor een rondleiding door de school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwalitatief goed onderwijs
  • 'Hart voor kinderen'
  • 'Hart voor personeel'
  • Vertrouwen
  • Goede resultaten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ook onze gemeente Aa en Hunze merkt van de bevolkingskrimp. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met het aantal jongeren dat de gemeente verlaat en weinig tot geen nieuwbouw. Voorlopig dieptepunt is te verwachten in 2025. Dan is het aandeel jongeren in de gemeente 41 procent lager dan in 2005. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
259
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Eshoek heeft het veiligheidsbeleid uitgewerkt in verschillende plannen. De veiligheid heeft vooral betrekking op de thema's agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie, maar gaat ook over maatregelen, schoolregels en sancties bij overtredingsprocedures. De school heeft de plannen opgesteld met de (G)MR. Het beleid wordt zowel preventief als curatief uitgevoerd. 

Terug naar boven