IKC Spoorbuurt

Nieuweweg 19 1761 EC Anna Paulowna

  • Schoolfoto van IKC Spoorbuurt
  • Schoolfoto van IKC Spoorbuurt
  • Schoolfoto van IKC Spoorbuurt
  • Schoolfoto van IKC Spoorbuurt
  • Schoolfoto van IKC Spoorbuurt

In het kort

Toelichting van de school

IKC Spoorbuurt, Samen Leren Groeien!

IKC Spoorbuurt biedt onderwijs en opvang in één. Wij zijn een IKC in ontwikkeling. IKC staat voor Integraal Kindcentrum. We streven ernaar om het IKC in te zetten als middel, om vanuit één heldere gedragen visie en één team onder één dak beter samen te kunnen werken vanuit het belang van het kind. 

Samen, Persoonlijk, Ontdekken, Open, Zelfstandig. Op IKC Spoorbuurt krijgen kinderen een gevarieerd, uitdagend en afwisselend dagarrangement. Onderwijs, opvang, ontwikkeling, opvoeding en ontspanning op één plek; Een sluitend aanbod gedurende de dag, aangepast aan de behoeften van het kind.

Voor meer informatie zie onze website: www.ikcspoorbuurt.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Persoonlijk
  • Ontdekken
  • Open
  • Zelfstandig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC Spoorbuurt is een integraal kindcentrum in het dorp Anna Paulowna in de gemeente Hollands Kroon.  Op dit moment telt het onderwijs rond de 300 leerlingen. Dat aantal zal redelijk stabiel blijven in de laatste prognoses. De leerlingen zijn verdeeld over twaalf groepen in het onderwijs, twee kinderopvanggroepen, een peuterschool en twee tot drie bso-groepen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
285
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

IKC Spoorbuurt is een integraal kindcentrum in wording. Dit betekent dat onderwijs en opvang samen werken. Alle voorzieningen zitten op één locatie. Het onderwijs werkt met het zogenaamde Vijf-gelijke-dagenmodel. Vijf dagen per week gaan de kinderen naar school van 8.30 - 14.00 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De diverse beleidsstukken zijn te vinden op de schoolwebsite. 

Terug naar boven