IKC Spoorbuurt

Nieuweweg 19 1761 EC Anna Paulowna

Schoolfoto van IKC Spoorbuurt

In het kort

Toelichting van de school

IKC Spoorbuurt, Samen Leren Groeien!

IKC Spoorbuurt biedt onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Baby’s, peuters en kinderen van groep 1 t/m groep 8 kunnen er spelen, ontdekken, ontwikkelen, leren en ontspannen, zowel binnen als buiten schooltijd.Bij IKC Spoorbuurt werken we als één team aan de totale ontwikkeling van kinderen. We werken met elkaar samen en hebben onze aanpak, visie en pedagogisch klimaat zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Bij IKC Spoorbuurt krijgen kinderen een gevarieerd, uitdagend en afwisselend dagarrangement. Onderwijs, opvang, ontwikkeling, opvoeding en ontspanning op één plek; Een sluitend aanbod gedurende de dag, aangepast aan de behoeften van het kind.

IKC Spoorbuurt bestaat uit onderwijs (Sarkon) en Kinderopvang Kappio (kinderopvang, peuterschool en buitenschoolse opvang). Het IKC ligt aan de rand van de wijk Spoorbuurt in Anna Paulowna (gemeente Hollands Kroon). Kinderen uit Anna Paulowna en de omliggende kernen weten de weg naar het IKC te vinden. De school heeft een stabiel leerlingenaantal van rond de 280 kinderen (schooljaar 2022-2023). De kinderen zijn verdeeld over drie kleutergroepen (bij aanvang rond de twintig kinderen) en negen jaargroepen (groep 3 t/m 8).

De kinderopvang heeft drie kinderopvanggroepen, een peuterspeelzaal en drie groepen buitenschoolse opvang. In totaal maken er ruim 90 kinderen gebruik van de kinderopvang en gaan er 120 kinderen naar de buitenschoolse opvang. Hiermee biedt IKC Spoorbuurt een totaalaanbod van 7.15 uur tot 18.15 uur. 

In het gebouw zijn naast kinderopvang en onderwijs de volgende samenwerkingspartijen te vinden:bibliotheek Anna Paulowna:

  • Bibliotheek van Kopgroep Bibliotheken
  • Samenwerkingspartners zoals GGD Hollands Noorden, Logopediepraktijk en ambulante zorgverleners op huurbasis.

Voor meer informatie zie onze website: www.ikcspoorbuurt.nl


 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Leren
  • Groeien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC Spoorbuurt is een integraal kindcentrum in het dorp Anna Paulowna in de gemeente Hollands Kroon.  Op dit moment telt de afdeling onderwijs rond de 300 leerlingen en de kinderopvang rond de 100 kinderen. Dat aantal zal redelijk stabiel blijven. De leerlingen zijn verdeeld over twaalf groepen in het onderwijs, drie horizontale kinderopvanggroepen, een peuterschool en drie bso-groepen. Voor de organisatie van de kinderopvang werken wij samen met Kinderopvangorganisatie Kappio. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
274
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

IKC Spoorbuurt is een integraal kindcentrum. Er wordt gewerkt met één team bestaande uit professionals uit diverse disciplines. Daarnaast is er één aansturing in de vorm van een managementteam bestaande uit teamleiders, een clustermanager en een directeur. Naar buiten toe opereren we graag als één team. Alle voorzieningen zitten op één locatie. Het onderwijs werkt met het zogenaamde Vijf-gelijke-dagenmodel. Vijf dagen per week gaan de kinderen naar school van 8.30 - 14.00 uur.

IKC Spoorbuurt is gedurende 50 weken per jaar open. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De diverse beleidsstukken zijn te vinden op de schoolwebsite. 

Terug naar boven