Basisschool De Meerpaal

De verwachting 5 1761 VM Anna Paulowna

Schoolfoto van Basisschool De Meerpaal

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Meerpaal verantwoordt zich met de verplichte eindtoets van groep 8. De school heeft voor de IEP eindtoets gekozen.

Dit schooljaar hebben we wederom de eindtoets afgenomen. Deze is onder het verwachten niveau gemaakt. Het Coronajaar heeft veel invloed op de prestaties van de leerlingen gehad, waardoor de resultaten tegenvallen. Echter over de afgelopen jaren scoort de school volgens verwachting voldoende en presteren de kinderen op niveau.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Eén van onze uitgangspunten is, dat ieder kind eigenaar is van zijn / haar eigen leerproces. Dit bewustzijn proberen wij te bereiken door iedere dag met kinderen te reflecteren op het eigen handelen. De uitkomsten van de reflectieve gesprekken zijn weer uitgangspunt voor een nieuwe leerperiode. Zo komen kinderen weer tot nieuwe doelen, die zij samen met de leerkrachten zichtbaar maken. Leerkrachten krijgen daardoor vooral een coachende rol en vergroten we de betrokkenheid van kinderen.

De onafhankelijke LVS IEP toetsen (halverwege en aan het einde van het schooljaar worden deze afgenomen) benut de school om inzicht te krijgen waar het kind staat t.o.v. van zijn / haar leeftijdsgenootjes. De individuele- en groepsgegevens van deze toetsen kunnen voor een  planmatige aanpak op school- of kindniveau zorgen.  De school verantwoordt haar resultaten en aanpak aan het bestuur van Stichting Surplus.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Met trots kunnen we zeggen dat de inspectie zeer tevreden over het geboden onderwijs is. Dat heeft geresulteerd in een mooie score.

Terug naar boven