Basisschool De Meerpaal

De verwachting 5 1761 VM Anna Paulowna

Schoolfoto van Basisschool De Meerpaal

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gericht op de toekomst
  • Uitgaan van eigen talent
  • Relatie
  • Autonomie
  • Competentie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds de verhuizing van de Meerpaal in november 2017 naar het kindcentrum de Kroon is de zichtbaarheid vergroot en zien wij een toenemende belangstelling voor ons onderwijs.

Fusie

Sinds 1 augustus 2018 is obs de Meerpaal gefuseerd met obs de Zandhorst uit Breezand. In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in obs de Zandhorst in de hoop en verwachting dat de school door een innovatief beleid de instroom op peil zou weten te houden. De innovatie is geslaagd maar de instroom stagneert. Breezand krimpt nog steeds en ook een aantal verhuizingen heeft niet bijgedragen aan de groei van het aantal leerlingen.

We willen de ouders hoogstaand onderwijs blijven bieden door de school in een fusie te koppelen aan een partnerschool, die daar even sterk in is en daarmee willen we zo lang mogelijk toekomstgericht onderwijs in Breezand behouden.

Weergave

Leerlingen
112
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven